အြန္လုိင္းသုံးရင္း Adflyနဲ့ေငြရွာႀကရေအာင္

Saturday, November 19, 2011

myanmar independent general aungsan daughter mother su came nyaungoo.အေမစုေညာင္ဦးမွာေရစက္ခ်သြားသည္။

No comments:

Post a Comment