အြန္လုိင္းသုံးရင္း Adflyနဲ့ေငြရွာႀကရေအာင္

Saturday, December 31, 2011

(Myanmar first longer bridge AYE YAR WA DY(PAKOKKU)opening ) ျမန္မာနုိင္ငံအရွည္ဆုံးပခုကၠဴတံတားဖြင့္ပြဲကိုျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတႀကီးသီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးလာေရာက္ဖြင့္လွစ္သြားသည္။

ျမန္မာ့နုိင္ငံေတာ္ပထမအရွည္ဆုံးပခုကၠဴတံတားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီးေနာ္ျပည္သူမ်ားေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်၀မ္းသားအားရစြာဖြင့္လွစ္ျပီးဆုံးျခင္းNo comments:

Post a Comment