အြန္လုိင္းသုံးရင္း Adflyနဲ့ေငြရွာႀကရေအာင္

Friday, August 24, 2012

Myanmar ladies - dress style - Yangon (before world war 2 arrives)ဒုတိယကမၻာစစ္မတုိင္မီက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတုိ့၀တ္စား ဆင္ယင္ပုံ (မွတ္ခ်က္ ယေန့ေခတ္ နွင့္ေနာက္ေနာင္လူငယ္မ်ားမျမင္ဖူး မွာစိုးရိမ္ရ်္ရွားရွားပါးပါးရွာတင္ေပးထားသည္၊)


Myanmar ladies of middle class family dressed up for photo shoot in a Yangon photo shop. The time was before world war 2 arrived Yangon, around 1937 - 39. They came to the photo studio without letting their parents know. This picture shows the clothes popular in Yangon in the 1930's.

No comments:

Post a Comment