အြန္လုိင္းသုံးရင္း Adflyနဲ့ေငြရွာႀကရေအာင္

Tuesday, January 31, 2012

ေအာင္ဆန္းစုႀကည္ပုခကၠဴမွအျပန္ေလဆိပ္ျမင္ကြင္း(Aungsansukyi go back home talking about pakoku in air port)PHOTOS

No comments:

Post a Comment