အြန္လုိင္းသုံးရင္း Adflyနဲ့ေငြရွာႀကရေအာင္

Wednesday, October 17, 2012

စာေတြကိုမျမင္ရလုိ့ဆုိတဲ့ ပုဂံ၀ိုင္းေတာ္သားက်ေတာ့္ဆရာ ရဲ့ေတာင္းဆုိခ်က္အရ backGround အေရာင္ထည့္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ

ပုဂံအိတ္ရွ္အမ္ဆုိက္ဒ္ေလးဟာအခုဆုိရင္
အားေပးသူေတြရဲ့ေက်းဇူးေႀကာင့္တစ္ႏွစ္တာကာလကို
အခက္အခဲမ်ားေျမာက္မ်ားစြာနဲ့ျဖတ္ေက်ာ္နုိင္ခဲ့ပါျပီ
              အားေပးသူ ပုဂံအိတ္ရွ္အမ္၀ုိင္းေတာ္သားမ်ားအားလုံးကိုေက်းဇူးတင္လွ်က္
                                                                     ထူးျမတ္(ခ)တာကာရွီ
                                                                 BAGANweb(Info&Tech Knownledge)

No comments:

Post a Comment