အြန္လုိင္းသုံးရင္း Adflyနဲ့ေငြရွာႀကရေအာင္

Tuesday, October 16, 2012

ျမန္မာ့လက္ေ၀ွ့ ေရွ့သို့တစ္လွမ္းတုိးျပီ

ျမန္မာျပည္ဖြား ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေအာင္လအင္ဆန္( Awng La Nsang) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ Oct 13 ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ MMA ၀ယ္သာ၀ိတ္တန္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ အေမရိကန္သား (Jason Louck)ကို ပထမအခ်ီအတြင္းမွာပင္ ထိုးသတ္အႏိုင္ရရွိသြားသည္။

ျမန္မာ့အားကစားရပ္ဝန္းအတြက္ ဂုဏ္ယူေလးစားစရာပါ။

No comments:

Post a Comment