အြန္လုိင္းသုံးရင္း Adflyနဲ့ေငြရွာႀကရေအာင္

Friday, August 24, 2012

Yangon's Shwedagon pagoda in 1950's AND Mandalay Palace (around 1953) AND Mandalay hill (around 1953) (၁၉၅၀ေလာက္တုန္းကေရႊတိဂုံပုံႏွင့္မႏၱေလးေတာင္ေတာ္ပုံ)

No comments:

Post a Comment